Aktuální informace

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16.5.2018 (Omlouváme se za textovou chybu v pozvánce, valná hromada se koná 16.5.2018 což je středa)

Zveřejňujeme protinávrh akcionáře MSLZ Property s.r.o. na rozdělení zisku za rok 2017, který zní:

"Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 tak, že zisk ve výši 34 844 000,-Kč bude ve výši částky 25 752 000,- Kč použit na výplatu podílu na zisku akcionářům, tj. na jednu akcii připadne částka dividendy ve výši 34,- Kč. Dále částku ve výši 2 044 000,- Kč převést do sociálního fondu, částku ve výši 1 742 000,- Kč převést do rezervního fondu v souladu se stanovami společnosti a částku ve výši 5 306 000,- Kč nerozdělovat. "

2. Nabídka rodičům budoucích studentů - učňů

3. Nově jsme držiteli povolení Oprávněný hospodářský subjekt

4. Účetní uzávěrka 2017

Nabídka pracovních míst:

1. Ředitel D03 - DINASKA

2. Aktuální pracovní příležitosti

3. Náborové příspěvky