Chemický/petrochemický průmysl

Chemický a petrochemický průmysl vytváří velké požadavky na žáruvzdorný materiál s ohledem na výrobní technologii. Částečně velmi vysoké teploty, požadavky na účinnou teplotní izolaci, agresivní atmosféra, usazeniny (struska) a proměnné pracovní podmínky, to vše vyžaduje odbornou kvalifikaci a zkušenosti při výběru vhodného žáruvzdorného produktu.

Nabízíme vhodný výběr pro:

  • rafinerní vybavení
  • spalovací pece pro tekuté materiály a plyny
  • Clausovy pece
  • Generátory sazí
  • Kalcinátory
  • Tepelné výměníky
  • Spalovací komory a reaktory