Elektrárny a teplárny

Na poli výroby energie jsou požadovány speciální nároky na žáruvzdorné výrobky dané vysokou teplotou a vysokým opotřebením (obrušováním).

Nabízíme speciální abrazi odolné a CO odolné materiály, které mohou být použity v následujících odvětvích:

  • lignitové kotle
  • kotle na černé uhlí
  • olejové a plynové kotle
  • fluidní kotle
  • komíny
  • odvody odpadního tepla
  • rekuperátory
  • rekuperační kotle