Historie

První zmínky o těžbě v naší oblasti pocházejí z roku 1666. Těžily se zde kyzové břidlice a později cenomanské uhlí. Do roku 1852 se těžilo jen povrchově. V roce 1852 byla zahájena těžba důlní a kutací právo zde později získali i zakladatelé šamotové továrny ve Velkých Opatovicích. Hlavním odběratelem kusového jílu byly ostravské hutě.

Historie dnešní akciové společnosti sahá do roku 1892, kdy se rozhodla firma "Gessner a Pohl" těžící jíly v březinské oblasti postavit ve Velkých Opatovicích, v blízkosti nové železniční tratě spojující od roku 1889 Velké Opatovice s Chornicemi, továrnu na žárovzdorné výrobky (šamotové kameny a malty) a zhodnocovat tak do té doby odpadové suroviny (jemnější frakce). Tehdy netušili, že postavením nevelké šamotky dávají základ svého času největšímu výrobci žárovzdorných materiálů ve střední Evropě a také k pozdějšímu rozvoji obce Velké Opatovice.

Továrna měla tři oddělení: pece, mlýny a cihlovku. Strojní zařízení bylo skromné a pohon všech strojů obstarával parní stroj. Výpal se prováděl generátorovým plynem, vyráběným ve vlastním generátoru typu Siemens, v komorové peci typu Mendheim, která měla osm komor. V roce 1897 se přistavělo dalších šest. Šamotové cihly se vyráběly většinou v šesti jakostech.Výroba se pohybovala podle odbytu v rozsahu 4 000 a 9 500 tun ročně.

Od roku 1950 je již firma známa jako Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice (MŠLZ) se závody Velké Opatovice, Mladějov, Nová Ves, Koclířov - Hřebeč, Janůvky, Březina a  Roubanina. V roce 1961 vznikl závod Březinka, který byl v roce 1965 sloučen se závodem Březina. V letech 1955 - 86 k tomuto národnímu podniku patřil závod Vidnava vyrábějící šamot a dinas. Závod Jevíčko byl součástí firmy v letech 1955 - 92 a produkoval převážně lehčený šamot. Nadřízeným orgánem byly Československé keramické závody n. p. Praha.

Závod ve Velkých Opatovicích byl rozšířen v letech 1960 - 1965 o nový provoz, pro který se vžil název "Nová šamotka" (nyní divize D 02). Původní závod byl od té doby nazýván "Stará šamotka" (nyní divize D 01). Touto dostavbou se stal opatovický závod v té době největším producentem šamotového zboží ve střední Evropě se schopností produkovat až 120 000 t výrobků v roce.

Tyto dva provozy (divize) mají následovníka s mnohem kratším historickým vývojem. Je to výrobní závod Dinas Svitavy, který byl postaven v letech 1981 - 1985 a jeho výrobky měly pokrýt potřeby dinasového zboží především v koksovnách. Zdlouhavý zkušební provoz přivedl závod k plné výrobě ve chvíli, kdy se díky rozpadu tehdejšího trhu stal dinas takřka neprodejným. Po náhradní výrobě dal teprve rok 1997, díky zakázce do USA, možnost ověřit si schopnost závodu vyrábět dinas v projektovaném objemu výroby a vysoké kvalitě. Dinas je hlavní náplní výroby zajišťované divizí 03 Dinas Svitavy.

V roce 1991 se firma MŠLZ stává akciovou společností. Od 1. 1. 2000 byla provedena změna organizačního uspořádání a závody byly rozděleny na divize. Koncem roku 2000 odkupuje majoritní balík akcií německá společnost P-D Glas und Feurfestwerke Wetro GmbH a Moravské šamotové a lupkové závody a. s. se stávají členem mezinárodní skupiny Preiss-Daimler Group a dostávají název P-D Refractories CZ a.s.