RHI Magnesita Czech Republic a.s. má v součastnosti tyto výrobní lokality:

Velké Opatovice

RHI Magnesita Czech Republic a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, 49°36'34.199"N, 16°41'44.140"E

Velké Opatovice
Nachází se zde sídlo akciové společnosti a jsou zde dislokovány:


divize 01 - Stará šamotka
divize 02 - Nová šamotka
část divize 04 - Servis
odbor 07 - Obchod
odbor 08 - Řízení jakosti
odbor 11 - Vedení a správa a.s.

Založení šamotového závodu ve Velkých Opatovicích před více než 100 lety bylo počátkem vzniku jednoho z největších výrobců žáruvzdorného materiálu v Evropě, který hraje důležitou roli v rozvoji regionu a zásobuje svými produkty domácí a zahraniční průmysl.Dnes můžete najít naše zákazníky ve všech průmyslových odvětvích, zejména v metalurgii, keramice, sklářství, výrobě stavebních materiálů, energetice, atd. Výrobní vybavení umožňuje výrobu širokého sortimentu od normalizovaných tvarovek k mnoha set kilogramovým blokům s nejširší tvarovou složitostí a širokou škálou receptur. Díky těmto skutečnostem společně s kapacitními možnostmi a zkušenými pracovníky, výrobce je schopen uspokojit požadavky i největších a nejnáročnějších zákazníků.Tradice a zkušenosti v souladu s vysokou flexibilitou zaručuje našim zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, které mohou být aplikovány v mnoha odvětvích.

 

Svitavy

RHI Magnesita Czech Republic a.s., Průmyslová 424/13, 568 02 Svitavy-Lačnov, 49°46'6.690"N, 16°29'3.985"E

závod Svitavy

Jsou zde  dislokovány:

divize 03 - Dinaska
divize 04 - Servis
část odboru 07 - Obchod
část odboru 08 - Řízení jakosti

S rozvojem nových technologií vzrůstají požadavky na širokou škálu žáruvzdorných materiálů v mnoha odvětvích. Aby byla zajištěna vysoká a rovnoměrná kvalita moderních výrobků komplikovaných tvarů,  jsou tyto vyráběny pouze užitím nejpokročilejších výrobních prostředků.Dinas Svitavy byl založen v roce 1985 s významnou kapitálovou investicí a začal výrobu dinasových materiálů, a to s užitím nejmodernějších zařízení.Závod vyrábí dinasové kameny pro metalurgii, koksárenské pece a sklářský průmysl, které jsou dodávány zákazníkům po celém světě.Kromě dinasu svitavský závod produkuje keramické komínové roury.

 

Březina

RHI Magnesita Czech Republic a.s., 569 23 Březina u Moravské Třebové, 49°39'35.971"N, 16°35'57.227"E

závod Březina

Je zde dislokována:

divize 06 - pálení Anna

Závod v Březině, umístěný přibližně 10 km od sídla firmy ve Velkých Opatovicích, je úpravárenským provozem. V šachtových pecích je zde pálen žáruvzdorný jíl vytěžený v našem nedalekém lomu Březinka i jíly přikupované od jiných dodavatelů. Závod je vybaven i další moderní technikou na fyzikální úpravu substrátů.Větší část březinské produkce je určena pro použití ve Velkých Opatovicích a Svitavách, část je dodávána zákazníkům z  průmyslu žáruvzdorných materiálů.

Březinka

RHI Magnesita Czech Republic a.s., Slatina - část Březinka, 569 43 pošta Jevíčko, 49°37'46.267"N, 16°35'48.326"E

 

závod Březinka

Jsou zde dislokovány:

divize 05 - Skládka
divize 12 - Těžby

V roce 1961 začala ražba štoly, která vedla k ložisku jílů v této oblasti. Později se surovina začala těžit i povrchovým způsobem a vytěžené jámy se využilo ke skládkování odpadu.V říjnu 2009 byl hlubinný důl Březinka dotěžen a tím po 157 letech skončila hlubinná těžba. V lokalitě Březinka byla obnovena těžba povrchová.Skládka Březinka provozovaná od roku 1992 byla v roce 2009 kapacitně zaplněna a začala její rekultivace. V sousedství pak byla otevřena skládka II s životností cca do roku 2030.

 


Zvětšit mapu