Analytické a technologické laboratoře RHI Magnesita Czech Republic a.s. provádí všechny běžné zkoušky žáruvzdorných materiálů. K tomu používají nejmodernější vybavení, včetně XRF, AAS a RDA. Zkušební postupy odpovídají mezinárodním standardům. Všechny etapy výrobního procesu jsou podrobovány důslednému posouzení jejich shody se stanovenými kritérii dle předepsaných kontrolních plánů. Jsou kontrolovány všechny vstupy. Je prováděna důsledná mezioperační kontrola. Výstupní kontrola hotových výrobků je prováděna dle ISO standardů, včetně statistického hodnocení. Důraz je kladen na jednoznačnou identifikovatelnou kvalitou všech dodávek surovin, výrobních šarží a hotových výrobků. Naším hlavním cílem je maximální naplnění potřeb a přání zákazníků, udržení a zlepšování stávající vysoké kvality našich výrobků a posilování důvěry našich zákazníků v jejich užitné vlastnosti.

 

labor

 

 

Systém kvality v RHI Magnesita Czech Republic a.s. je certifikovánve shodě s ČSN EN ISO 9001:2008

QCS certifikát - - -

 

- - -