Valná hromada a.s.

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16.5.2018(Omlouváme se za textovou chybu v pozvánce, valná hromada se koná 16.5.2018 což je středa)

Zveřejňujeme protinávrh akcionáře MSLZ Property s.r.o. na rozdělení zisku za rok 2017, který zní:

"Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 tak, že zisk ve výši 34 844 000,-Kč bude ve výši částky 25 752 000,- Kč použit na výplatu podílu na zisku akcionářům, tj. na jednu akcii připadne částka dividendy ve výši 34,- Kč. Dále částku ve výši 2 044 000,- Kč převést do sociálního fondu, částku ve výši 1 742 000,- Kč převést do rezervního fondu v souladu se stanovami společnosti a částku ve výši 5 306 000,- Kč nerozdělovat. "

2. Návrh stanov s vyznačenými změnami.pdf [ 270.84 kB ]

3. Návrh úplneho znění stanov - čistopis.pdf [ 269.62 kB ]

4. Účetni závěrka 2017.pdf [ 2.52 MB ]

5. Zápis z valné hromady 2018.pdf [ 3.12 MB ]