1.RHI Magnesita Czech Republic a.s. uspěla se svým projektem vzdělávání managementu uplatněného v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací a získala pro roky 2006-2008 dotaci z Evropského sociálního fondu v hodnotě 100 000,- EUR. Tato částka byla využita na vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních řízení, které bylo zaměřeno na získání nebo zdokonalení znalostí spojených s řízením.

2. V rámci projektu „VZDĚLÁVEJTE SE!“ v období 9/2009 – 12/2010  společnost RHI Magnesita Czech Republic a.s. zrealizovala 69 kurzů vzdělávání svých zaměstnanců v celkové výši 3.835.859,00 Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

3. RHI Magnesita Czech Republic a.s. se v období roku 2011 a 2013 zúčastla projektu vzdělávání zaměstnanců, který byl realizován na základě výzvy č. 52 Silikátový svaz, jehož jsme členové.
Do školení se zapojil široký okruh zaměstnanců a veškeré náklady spojené s výukou byly hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu.

4. RHI Magnesita Czech Republic a.s. podpořila iniciativu dalších firem v rámci SILIS-u, jejímž výsledkem je otevření 1.ročníku dvouletého pomaturitního studia na Střední umělecko-průmyslové škole v Bechyni - obor Technologie keramické výroby. Ke studiu ve školním roce 2015/2016 naše firma vyslala první 4 zaměstnance a v případě zájmu umožní toto zvýšení kvalifikace i dalším zaměstnancům v následujících studijních ročnících.

- - -

 

- - -